Enligt 5 § TMG-
Delta-Guss GmbH
Metzenbühlstrasse 11
91282 Betzenstein
Tyskland

Representerad av:
Behörig ombud: Thomas Meyer

Ansvarig enligt §5 TMG: Thomas Meyer

Kontakt:
Telefon: T +49-9244-9859573
E-post: info@delta-guss.com

Registrera inlägg:
Registerrätt: Bayreuth tingsrätt
Registernummer: HRB 6139

 

Moms-ID (enligt §27 (a) UStG)
momsident. nr. DE814933305 (moms nr.)Ansvarsfriskrivning Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag i enlighet med § 7 (1) i den tyska telemedielagen. Enligt 8 till 10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik lagöverträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana lagöverträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande över. Vi kan därför inte acceptera något ansvar för detta tredjepartsinnehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser när de länkades. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades.

En permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är dock orimligt utan konkreta bevis på lagbrott. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, bearbetning, distribution och all form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, respekteras tredje parts upphovsrätt. I synnerhet är innehåll från tredje part markerat som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss detta. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.