Integritet

Delta-Guss GmbH:n tietosuojakäytäntö

 

  1. Vastuullisen osapuolen nimi ja osoite

 

Tietosuoja-asetuksen, jäsenmaiden tietosuojalakien ja muiden tietosuojaa koskevien määräysten mukainen vastuullinen osapuoli on:

 

Delta-Guss GmbH

Metzenbühlstrasse 11

91282 Betzenstein

Saksa

Puh: + +49-9244-9859573

Sähköposti: info@delta-guss.com

Sivusto: www.delta-guss.com

 

  1. Yleistä tietoa henkilötietojen käsittelystä

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käsittelemme periaatteessa käyttäjiemme henkilötietoja vain siinä määrin kuin sitä tarvitaan sivustomme, sisältömme ja palvelujemme toimivuuden varmistamiseen. Käyttäjiemme henkilötietoja käsitellään yleensä vain käyttäjän edeltävällä suostumuksella. Poikkeuksia ovat tapaukset, joissa edeltävää suostumusta ei saada käytännönsyistä ja joissa laki sallii tietojen käsittelyn.

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Toistaiseksi olemme hankkineet rekisteröidyn suostumuksen henkilötietojen käsittelyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a nojalla.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohdan b nojalla eli silloin, kun henkilötietoja on käsiteltävä sellaisen sopimuksen noudattamiseksi, jonka osapuoli rekisteröity on. Sama pätee myös henkilötietojen käsittelyyn sopimusta valmisteltaessa.

Henkilötietojen käsittelyä on toistaiseksi tarvittu myös yrityksemme lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseen GDPR:n 6 artiklan kohdan 1 alakohdan c nojalla.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun vuoksi edellyttäen, ettei rekisteröidyn edun, perusoikeuksien ja -vapauksien katsota olevan oikeutettua etua tärkeämpiä GDPR:n 6 artiklan kohdan 1 alakohdan f mukaan. Oikeutettuja etujamme ovat liiketoimintamme harjoittaminen ja verkkotarjontamme optimointi sekä turvallisuus.

 

  1. Tietojen poistaminen ja säilytys

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai niiden käyttö lopetetaan viipymättä sen jälkeen, kun tietojen säilytystarkoitus lakkaa olemasta. Tietoja voidaan myös säilyttää EU:n ja sen jäsenmaiden lakien ja asetusten nojalla sekä rekisterinpitäjään sovellettavien muiden lakien ja asetusten nojalla. Tietojen käyttö voidaan estää tai tiedot voidaan poistaa myös silloin, kun yllä mainittujen vaatimusten mukainen säilytysaika päättyy, ellei sopimuksen solmimien tai noudattaminen edellytä tietojen säilyttämistä pidempään.

 

III. Yhteydenotot ja sähköposti

Yhteydenotot voi lähettää sähköpostiosoitteeseen. Tässä tapauksessa käyttäjän sähköpostitse lähettämät henkilötiedot tallennetaan.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään yksinomaan yhteydenpidon käsittelyyn.

 

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilö, jonka henkilötietoja käsitellään, on GDPR:n mukaan rekisteröity, jolla on seuraavat oikeudet suhteessa rekisterinpitäjään:

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, millaisia henkilötietojasi säilytetään. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisemista, tietojen käytön estämistä, tietojen siirtämistä ja poistamista laissa määrätyllä tavalla.

Sinulla on lain mukaan myös oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Voit vastustaa esimerkiksi henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksessa.

Voit myös milloin tahansa perua antamasi suostumuksen. Suostumuksen peruminen ei vaikuta sitä edeltävään henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen.

Sinulla on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle, jos epäilet, että henkilötietojasi käsitellään GDPR:n vastaisesti.

 

Baijerin tietosuojaviranomainen

Promenade 27

91522 Ansbach

Puhelin: +49 (0) 981 53 1300

Faksi: +49 (0) 981 53 98 1300

Sähköposti: poststelle@lda.bayern.de